Artikler

Danmarks Nationalbank – alt du har brug for at vide

Valuta

Danmarks Nationalbank er vores centralbank.

Nationalbanken er en selvejende, uafhængig institution med tre overordnede formål:

  1. Sikre stabile priser ved at føre en fast kronekurs
  2. Sikre at betaling i Danmark er pålidelig og tillidsvækkende
  3. Sikre stabilitet i det danske finansielle system og marked

I denne artikel gennemgår vi alt, du som privatperson bør vide om nationalbanken – og hvordan deres arbejde har indflydelse på valuta, valutakurser og den danske økonomi.

Hvad er Danmarks Nationalbank?

Danmarks Nationalbank er landets centralbank.

Som centralbank har Nationalbanken en række opgaver – mange af dem vedrører vores valuta. De falder typisk under tre forskellige kategorier:

  • Sikre stabile priser og en stabil valuta – så priserne på varer og ydelser ikke svinger markant fra dag til dag
  • Sikre betalinger i Danmark – så når du overfører penge, bliver den transaktionen gennemført, går til de rette personer (fysiske såvel som juridiske) og sker til den aftalte tid
  • Sikre stabilitet i det finansielle system – så pengemarkedet ikke flukturere vildt, hvilket kan have afledte negative effekter på virksomheder og privatpersoner

Derudover er Nationalbanken også ansvarlig for produktionen af kontanter, heriblandt design, sikkerhed og tiltro til vores mønter og pengesedler.

Danmarks Nationalbank og valutakurser

Nationalbanken i Danmark har en betragtelig indflydelse på kronekursen.

Deres direktion har nemlig eneansvaret for pengepolitikken – altså vores fastkurspolitik – og for at fastsætte de pengepolitiske renter.

De pengepolitiske renter er et system, hvor Nationalbanken ud- og indlåner penge til banker, realkredit- og andre pengeinstitutter. Det betyder, at hvis du som privatperson skal låne penge, men pengeinstituttet ikke i øjeblikket har likvide midler – altså penge, der ikke øjeblikkeligt kan bruges eller udlånes – kan Nationalbanken låne penge til det institut.

Det er altså en sikkerhedsforanstaltning, der skal garantere, at den danske økonomi ikke går i stå det øjeblik, en økonomisk eller politisk krise indtraf.

Hvem ejer Danmarks Nationalbank?

Danmarks Nationalbank er en selvejet institution.

Den bestyres af en direktion på tre medlemmer; en bestyrelse bestående af syv medlemmer og et repræsentantskab på i alt 25 medlemmer:

  • Nationalbankdirektøren – som også er formand for direktionen
  • To repræsentantskabsmedlemmer – udnævnt af erhvervsministeren
  • Fem øvrige medlemmer – valgt af repræsentantskabet
  • Repræsentantskabet på 25 medlemmer – otte valgt af Folketinget blandt deres medlemmer, to udnævnt af erhvervsministeren (repræsentantskabsmedlemmerne) og 15 medlemmer valgt på basis af deres geografiske tilknytning og erhverv

Det betyder – lidt forsimplet – at Danmarks Nationalbank er uafhængig, men hvor både direktionen og bestyrelse er valgt af regering og Folketinget. Repræsentantskabet er mere bredt, og har som rolle at sikre, at direktionen og bestyrelsen overholder lovene og repræsenterer den bredere danske befolkning.