Artikler

Devaluering og revaluering – hvad er det, og hvilken effekt har det på valutakurserne?

Valuta

Devaluering og revaluering er handliger, hvorved man justerer et lands valutapris. 

Ved devaluering justeres prisen ned, således at det feks. bliver billigere at købe danske kroner for udenlandsk valuta. Man nedsætter altså kronens værdi. Ved revaluering sker det modsatte. Her bliver kronen dyrere. 

Hvis et land vælger at de- eller revaluere sin valuta, har det betydning for valutapriserne. Derfor er det godt at have sat sig ind i sagerne, før man veksler valuta. Det får du hjælp til i denne artikel, hvor du kan læse om:

 • Hvad er devaluering?
 • Hvad er revaluering?
 • Forskellen på devaluering og revaluering
 • Tiltagenes betydning for valutakurserne 

Hvad er devaluering?

Devaluering er, når et land bevidst sætter kursen på landets valuta ned uafhængigt af den generelle valutaudvikling i resten af verden.

Devaluering (og revaluering) kan kun foretages af lande, som fører fastkurspolitik. Dette er en politik, hvor man vælger at styre valutakurserne aktivt frem for at lade dem udvikle sig organisk. 

Kursnedsættelsen betyder, at prisen på valutaen falder. Den bliver altså “billig” i forhold til anden møntfod. Det gør valutaen mindre værd. 

Når man devaluerer, er det i et forsøg på at forbedre konkurrenceevnen. Typisk vil en devaluering nemlig føre til øget eksport, fordi udenlandske kunder kan købe mere for færre penge. 

Hvordan påvirker devaluering samfundsøkonomien?

Når man devaluerer, forsøger man bevidst at kontrollere et lands økonomiske ydeevne eller konkurrenceevne. Derfor er det uundgåeligt at en devaluering påvirker samfundsøkonomien – det samme gælder for den sags skyld også for revaluering.

Fordi man sætter prisen på landets valuta ned ved en devaluering, opnår man blandt andet:

 • Større eksport
 • Mere beskæftigelse fordi der skal produceres mere 
 • En bedre betalingsbalance

Til gengæld kan en devaluering også medføre:

 • Udenlandsk valuta bliver dyrere 
 • Det bliver dyrere at importere udenlandske varer
 • Virksomheder, der gør brug af udenlandske varer, har større udgifter
 • Generelle højere varepriser i Danmark  

Hvad er revaluering?

En revaluering er kort ud sagt det modsatte af en devaluering. Hvor man under devalueringen kunstigt sætter valutakursen ned i forhold til andre kurser, sætter man ved en revaluering kursen op. Det vil sige, at møntfoden i et givent land bliver mere værd. 

Revaluering kan også kun udføres af lande, som fører fastkurspolitik. 

Revaluering kan have den fordel, at den nedsætter inflationen i det givne land. Samtidig bliver gælden til andre lande automatisk mindre, da den pågældende valuta dækker et større beløb.

Til gengæld har den modsatte effekt af devaluering på den måde, at den nedsætter konkurrenceevnen. Det betyder mindre produktion og mindre beskæftigelse i det pågældende land. 

Hvordan foregår en revaluering?

En revaluering skal foretages af regeringen. Derfor er det en politisk beslutning, som også tit er en reaktion på begivenheder i det internationale politiske og økonomiske landskab. 

For eksempel kan et forslag om revaluering fremstilles som en folketingsbeslutning. Her kan en politiker eller et parti anmode om, at regeringen skal tage stilling til forslaget på baggrund af en analyse eller et argument. 

Historiske eksempler på devaluering og revaluering

I Danmark har vi en fastkurspolitik. Det vil sige, at regeringen har muligheden for at devaluere og revaluere, hvis de finder det nødvendigt. For eksempel har revaluering før været på tale som et forsøg på at fastholde den danske krones værdi, når euroen har haft kursmæssig bølgegang.

Danmark har også gennem historien set flere eksempler på devaluering. Det første så man helt tilbage i 1933, hvor man under Stauning indgik Kanslergadeforliget. Her indførte man en devaluering af den danske krone for at skabe bedre vilkår for landbruget.

Siden har devaluering særligt været brugt som et værktøj fra 1960erne til 80erne. 

Revaluering bliver noget sjældnere udført i praksis. Men reguleringstiltaget blev blandt andet brugt i det gamle Vesttyskland, som forsøgte at regulere valutaprisen i forhold til sine nabolande. 

Tiltagenes betydning for valutakurserne 

Devaluering og revaluering har stor betydning for valutakurserne i det pågældende land. Det kan nemlig betyde, at valutakursen her stikker i en helt anden retning end i resten af det internationale samfund. 

Til gengæld påvirker hverken en revaluering eller en devaluering andre valutakurser. Derfor er det en meget lokal påvirkning, som til gengæld så kan være stor. Det er også noget, som er værd at tænke over, når du skal veksle penge til en udenlandsk valuta. 

Find de mest aktuelle valutakurser online

Du behøver dog ikke at være bange for at få dig en grim oplevelse nede i banken eller ved den udenlandske hæveautomat. Med internettets hjælp kan du nemlig holde dig opdateret på de nyeste valutakurser, døgnet rundt.

På vores valutaomregner opdaterer vi løbende kurserne, så du har den nyeste information. Desuden kan du få præcise omregninger af vekselkursen fra en møntfod til en anden.