Artikler

Hvad er den effektive kronekurs?

Valuta

Den effektive kronekurs er det indeks, som Danmarks Nationalbank bruger til at beregne kronens styrke i forhold til andre valutaer.

Det vil sige, at når du bruger en valutaomregner som vores, vil du altid få et resultat, der til dels bygger på Nationalbankens vurdering af kronens værdi i forhold til en anden valuta hos en af Danmarks 27 vigtigste samhandelspartnere.

I denne artikel forklarer vi alt, du skal vide om den effektive kronekurs.

Hvad er den reale effektive kronekurs?

Indekset over den effektive kronekurs bruges til at beregne de reale effektive valutakurser. Det er den egentlige værdi af den danske krone.

Indekset er nemlig kun et vejet gennemsnit af udviklingen i valutakurserne og vores mest udbredte samhandelslande. Når du vil beregne en real kurs finder du den relative pris eller løn i en valuta. Det vil sige, at du eksempelvis sammenligner prisen på den samme vare eller ydelse i to forskellige lande.

Hvis indekset stiger er det udtryk for en styrket krone, hvorimod et fald i den effektive kronekurs ofte er udtryk for en svagere krone.

Høj eller lav kronekurs?

Der er fordele og ulemper ved både en høj og en lav kronekurs.

Ved en høj kronekurs bliver dine kroner mere værd i udlandet. Det vil sige, at du kan spare en masse penge ved at rejse til udlandet, købe udenlandske varer og generelt bruge dine penge uden for Danmark og EU (da vi har en fastkurspolitik med euroen).

Det betyder dog også, at der typisk vil være mindre eksport til udlandet, færre turister og mindre investering fra udenlandske selskaber. Den svækkede eksport er især en udfordring for den danske økonomi, da det kan betyde, at danske virksomheder flytter deres produktion til andre lande eller lider et tab i deres omsætning. Det kan medføre både lavere skatteindtægter og lavere lønninger til de ansatte.

Paradoksalt nok kan en høj kronekurs altså være skadeligt for den danske økonomi og borgerne.

En lav kronekurs derimod gør os mere konkurrencedygtige, når det kommer til blandt andet lønninger, men skaber også et økonomisk pres, da udenlandske og ikke-europæiske varer og ydelser bliver dyrere.

Nationalbanken og den danske stat vil derfor ofte forsøge at regulere den danske kronekurs. Det kan de blandt andet gøre ved at sænke lånerenten eller gøre den decideret negativ. Det har vi blandt andet været nødsaget til i 2020 for at skabe finansiel stabilitet. Lave renter på lån betyder nemlig, at flere bruger penge, frem for at lægge dem ind på en opsparing i banken.

Hvordan beregnes kronekursen?

Valutakurserne ændrer sig hele tiden. Og ikke alle valutaer er lige vigtige for den danske økonomi.

Den effektive og reale effektive kronekurs tager derfor afsæt i en række vægtsæt fra 27 af vores største samhandelspartnere. Det er nemlig også de landes økonomier, varer og ydelser, der konkurrerer mest med de danske virksomheder og industrier.

Som følge af den øgede globalisering vil de enkelte samhandelslande også få mindre og mindre betydning. Især USA og Kina, som står for en stor procentdel af den danske import og eksport, har fået større betydning, hvorimod vores traditionelle samhandelspartnere såsom Sverige, Tyskland og Storbritannien er blevet mindre indflydelsesrige.

Forneden kan du se Nationalbankens vægte for 2019: