Artikler

Hvad er en flydende valutakurs?

Valuta

Ved en flydende valutakurs er værdien af en valuta udelukkende bestemt af de internationale valutamarkeder. 

Værdien på f.eks. den amerikanske dollar (USD) er udelukkende bestemt af, hvad den kan handles for. Det står i modsætning til fastkurspolitik, som eksempelvis den danske krone (DKK), hvor valutaens værdi altid skal være den samme i forhold til en anden valuta. 

Siden Bretton Woods-systemet ophørte i 1970’erne, er de fleste lande overgået fra fastkurspolitik til flydende valutakurser.

Flydende valutakurser er udelukkende baseret på markedskræfterne. Det betyder, at alle kan påvirke kursen ved enten at sælge eller købe den specifikke valuta. Det gør også valutakurserne mere volatile sammenlignet med fastkurspolitik. Men den har også mulighed for at reagere hurtigere på landets nuværende økonomiske situation.

Fordele ved en flydende valutakurs

En flydende valutakurs har en række fordele, sammenlignet med fastkurspolitik.

Flydende valutakurser gør det muligt for nationalstater hurtigt at tilpasse værdien på deres valuta efter konjunkturer og udviklinger i det lokale marked. Det vil sige, at et land kan føre hvad end indenrigsøkonomiske politik, det ønsker. 

Det er eksempelvis muligt at devaluere valutaen, hvis man ønsker at konkurrere med andre økonomier. Man kan også revaluere valutaen, hvis man ønsker at udenlandske vare skal være billigere, eller hvis dansk eksport skal blive dyrere.

En flydende valutakurs er også mindre afhængig af tillid til ens nære handelslande, fordi prisen hovedsageligt er bestemt af udbud og efterspørgsel. De enkelte lande har dog også inflationsmålsætninger, som det er vigtigt at overholde. 

En inflationsmålsætning indebærer, at centralbanken gennem pengepolitikken forsøger at holde inflationen på et bestemt niveau over en mellemlang periode (typisk 2-3 år). På den måde kan inflation til en vis grad tilrettelægges gennem rentepolitikken. Hvis inflationen bliver højere end forventet, bliver rente forhøjet og vice versa.

Det beskytter også et lands økonomi mod valutaspekulation, fordi det ikke er muligt for spekulanter at låne nok af staten til at destabilisere valutaen.

Ulemperne ved en flydende valutakurs er, at valutaen er langt mere ustabil sammenlignet med fastkurspolitik. Valutaen står også i højere grad på “egne ben”, og kan ikke støtte sig op ad sine nærmeste samhandelspartnere.

Hvorfor har Danmark ikke en flydende valutakurs?

Danmark er et af de få lande i verden, der ikke har en flydende valutakurs.

Vi fører i stedet en fastkurspolitik i forhold til euroen (€). Det betyder, at værdien på én dansk krone altid er inden for 2,25% (+/-) i forhold til den fælles europæiske møntfod.

Fordi Danmark er en del af EU, er vores økonomi også er bundet sammen. Vi handler med hinanden, har de samme eller lignende regler og vi bliver let påvirket af ændringer eller udviklinger i de andre europæiske markeder.

Da Danmark har valgt ikke at deltage i euroen, men vores økonomi stadig er nært beslægtet, har det været nødvendigt at finde en anden måde knytte de to økonomier sammen. Det har vi gjort ved at føre en fastkurspolitik over for euroen.