Artikler

Told i Danmark

Valuta

Told er en afgift på alle varer, der importeres uden for EU.

I denne artikel forklarer vi alt, du skal vide om told i Danmark, toldafgifter og hvordan du kan spare penge ved at hende toldreglerne.

Hvad er told?

Told er en afgift, der lægges på alle varer, der importeres i et land. Både virksomheder og privatpersoner skal betale told, hvis de importerer vare fra uden for EU.

Der er to forskellige former for told i Danmark:

  • Styrketold – en afgift pr. importeret vare
  • Værditold – afgift som procent af varens værdi

Told bruges ofte til at opfordre forbrug og produktion af varer og serviceydelser, øge de offentlige indtægter uden at hæve skatten, øge beskæftigelsen eller som handelspolitisk instrument til diplomati og forhandling med udlandet.

Det kan lande gøre, fordi de – eller det toldunion de er en del, såsom EU – selv kan fastlægge deres egne toldregler og -afgifter.

Hvornår skal man betale told i Danmark?

Danmark er en del af EU’s fælles toldunion. Du skal derfor kun betale told på varer og ydelser uden for EU.

EU har derudover en række særaftaler med bl.a. Grønland, Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet, hvor tolden er sat ned eller helt fjernet.

Selv toldafgiften varierer af, hvilken vare eller ydelse du har købt. Selve afgifterne bliver nemlig bestemt af toldsatsen for den bestemt kategori af vare. Du kan selv beregne den præcise afgift, du skal betale på SKATs hjemmeside via deres toldberegner.

Bagatelgrænsen for told i Danmark

Hvis du importerer en vare med en værdi på under 1.150 kr. før fragt, behøver du ikke betale told.

Det beløb er dog den totale værdi af forsendelsen. Det betyder, at hvis du køber to produkter, hvis samlede pris overstiger 1.150 kr. – og de sendes i samme pakke – skal du betale told. Hvis de derimod sendes hver for sig, skal du ikke betale told, såfremt de hver især ikke har en værdi på over 1.150 kr.

Det kan dog ikke altid betale sig at få sendt varer enkeltvis pga. prisen på fragt.

Bagatelgrænsen betyder dog også, at du ofte vil kunne spare penge på at købe mindre varer i udlandet, så længe du er opmærksom på de aktuelle valutakurser.

Moms og told

Uanset om du skal betale told eller ej, skal du stadig betale moms på importvarer uden for EU, hvis varen koster mere end 80 kr. før fragt. Dansk moms er 25% baseret på varens pris, fragt og told.

Hvad er straffen for ikke at betale told?

Toldsvig er, når du bevidst forsøger at undgå at betale told på importerede toldpligtige varer. Det gælder også, hvis du sælger, modtager, transporterer eller opbevarer indsmuglede varer. Dette kaldes også for toldhæleri.

Straffen for toldsvig og toldhæleri kan være hæftelse, bødestraf eller fængsel i op til to år. Typisk er der dog tale om en bøde.

Toldregler ved rejser udenfor EU

Når du lander i lufthavnen i Amager, Billund eller Aalborg skal man oftest gå gennem en grøn eller rød kanal.

Den grønne kanal skal du gå igennem, når du ikke har varer med, der skal betales told og afgifter af.

Har du derimod varer med, som du skal betale told og afgifter af, skal du henvende dig til Toldstyrelsen i den røde kanal. Det gælder også, hvis du er usikker på, om du kan tage dine varer med uden at betale told og afgifter. Er der ingen rød kanal, skal du henvende dig i toldekspeditionen i stedet.

Toldregler for virksomheder

Som virksomhed er det vigtigt at sætte sig ind i toldreglerne.

Ved at kende den korrekte toldsats eller særlige forhold ved bestemte varer, kan du slippe for mange omkostninger, heriblandt at skulle stille sikkerhed for den importerede vare eller betale told to gange – først for import af en vare fra uden for EU og bagefter for eksport af en toldpligtigt vare til et andet EU-land.

Virksomheder i Danmark, der importerer eller eksporterer skal være registreret som importør eller eksportør hos Erhvervsstyrelsen. Det koster ikke noget for momsregistreret virksomheder at registrere sig til import og eksport.

Det er ofte en god idé at registrere sig til begge dele, da import/eksport også gælder for returnering af varer.

Virksomheder kan registrere sig til import/eksport på Virk.dk.